Häftet - Ett produktionsbolag med förmåner anpassade till målgruppen - Ni väljer, vi producerar !

IDROTTSHÄFTET - EN TILLGÅNG FÖR ALLA

Tillsammans med den lokala idrottsföreningen skapar Idrottshäftet förutsättningar för en starkare idrottskultur. 
Idrottshäftet är fullspäckat med lokala rabatter och erbjudanden, tackvare de lokala förmånerna blir produkten attraktiv och lättsåld. 
Skapa förutsättningar för ett ökat kassaflöde med ett attraktivt och lättsålt checkhäfte!

UPPDATERING PÅGÅR

Mvh Göran